Sylwia Grzeszczak – Bajka

Tekst piosenki:

Na to, że potrafimy razem być,
ani złotówki do dziś nie postawił nikt,
a tak naprawdę tylko Ty i ja,
słyszymy siebie, wiemy co nam w duszy gra.

Trudno jest złapać wiatr,
brać na żarty ten szalony świat,
trudno jest, przecież wiem,
wierzyć w bajki, jeszcze w życie wplatać je.

To już siódmy las, siedem rwących rzek,
za tym wszystkim już, bajka zacznie się,
napiszemy ją, dla kolejnych par,
jako dowód na nieśmiertelny czar.

Zawsze bądź taki sam,
chociaż wszystko płynie wokół nas,
zawsze bądź, trzymaj ster,
i nie pozwól by skończyło się.

To się nie może udać powie ktoś,
jeżeli nam nie wyjdzie, trudno taki los,
a póki co te siedem lasów, rzek,
i gór wysokich, wiem że zdobędziemy je.

Trudno jest złapać wiatr,
brać na żarty ten szalony świat,
trudno jest, przecież wiem,
wierzyć w bajki, jeszcze w życie wplatać je.

To już siódmy las, siedem rwących rzek,
za tym wszystkim już, bajka zacznie się,
napiszemy ją, dla kolejnych par,
jako dowód na nieśmiertelny czar.

Zawsze bądź taki sam,
chociaż wszystko płynie wokół nas,
zawsze bądź, trzymaj ster,
i nie pozwól by skończyło się.

Taki sam
chociaż wszystko płynie wokół nas,
zawsze bądź, trzymaj ster,
i nie pozwól by skończyło się.

 

Tłumaczenie:

That we can be together,
no one bet a penny on that,
and it’s really just you and me,
we hear each other, we know what sings in our souls.

It’s difficult to catch the wind,
take seriously this crazy world,
it’s difficult, I know
to believe in fairy tales and weave them into life.

This is the seventh forest, seven rushing rivers,
behind all this already, fairy tale will begin,
we’ll write it, for the following lovers,
as evidence of the immortal spell.

Always be the same,
Although everything flows around us,
always be, hold the rudder,
and do not let it end.

It cannot go tell someone,
if we did not come out, it is difficult to such a fate,
and as long as these seven forests, rivers,
and high mountains, I know that we get them.

It’s difficult to catch the wind,
take seriously this crazy world,
it’s difficult, I know
to believe in fairy tales and weave them into life.

This is the seventh forest, seven rushing rivers,
behind all this already, fairy tale will begin,
we’ll write it, for the following lovers,
as evidence of the immortal spell.

Always be the same,
Although everything flows around us,
always be, hold the rudder,
and do not let it end.

You are the same
Although everything flows around us,
always be, hold the rudder,
and do not let it end.
 

Teledysk Sylwia Grzeszczak do utworu "Bajka"