Nickelback – Hero

Tekst piosenki:

I am so high. I can hear heaven.
I am so high. I can hear heaven.
Oh but heaven, no heaven don’t hear me.

And they say that a hero can save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I’ll hold onto the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

Someone told me love will ALL save us.
But how can that be, look what love gave us.
A world full of killing, and blood-spilling
That world never came.

And they say that a hero can save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I’ll hold onto the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

Now that the world isn’t ending, it’s love that I’m sending to you.
It isn’t the love of a hero, and that’s why I fear it won’t do.

And they say that a hero can save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I’ll hold onto the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

And they’re watching us
(Watching Us)
They’re watching us
(Watching Us)
As we all fly away.yeahaahh…ooouuhh (x3)

 

Tłumaczenie:

Jestem tak wysoko, że mogę usłyszeć niebo.
Jestem tak wysoko, że mogę usłyszeć niebo.
Och, ale niebo, nie, niebo nie słyszy mnie

A oni mówią, że bohater może nas ocalić.
Lecz ja Nie zamierzam stać tu i czekać.
Złapię się orlich skrzydeł,
Patrz, jak wszyscy odlatujemy.

Ktoś mi powiedział że miłość uratuje nas wszystkich.
Ale jak to możliwe, popatrz tylko, co miłość nam dała.
Świat pełen zabijania, i rozlanej krwi.
Ten świat nigdy nie przyszedł.

A oni mówią, że bohater może nas ocalić.
Lecz ja nie zamierzam stać tu i czekać.
Złapię się orlich skrzydeł,
Patrz, jak wszyscy odlatujemy.

Teraz, gdy świat już się nie kończy, przesyłam Ci miłość.
To nie jest miłość bohatera, i dlatego obawiam się, że nie wystarczy.

A oni mówią, że bohater może nas ocalić.
Lecz ja nie zamierzam stać tu i czekać.
Złapię się orlich skrzydeł,
Patrz, jak wszyscy odlatujemy.

I oni obserwują nas
(obserwuje nas)
I oni obserwują nas
(obserwują nas)
Jak my wszyscy odlatujemy.
 

Teledysk Nickelback do utworu "Hero"