Katy Perry – Firework

Tekst piosenki:

Do you ever feel
Like a plastic bag
Drifting through the wind
Wanting to start again

Do you ever feel
Feel so paper-thin
Like a house of cards
One blow from caving in

Do you ever feel
Already buried deep
Six feet under
Screams but no one seems to hear a thing

Do you know that there’s
Still a chance for you
‚Cause there’s a spark in you
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

‚Cause baby, you’re a firework
Come on show them what you’re worth
Make them go, „Oh, oh, oh”
As you shoot across the sky

Baby, you’re a firework
Come on let your colors burst
Make them go, „Oh, oh, oh”
You’re gonna leave them all in awe

You don’t have to feel
Like a waste of space
You’re original
Cannot be replaced

If you only knew
What the future holds
After a hurricane
Comes a rainbow

Maybe the reason why
All the doors are closed
So you could open one
That leads you to the perfect road

Like a lightning bolt
Your heart will glow
And when it’s time you know
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

‚Cause baby, you’re a firework
Come on show them what you’re worth
Make them go, „Oh, oh, oh”
As you shoot across the sky

Baby, you’re a firework
Come on let your colors burst
Make them go, „Oh, oh, oh”
You’re gonna leave them all in awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It’s always been inside of you, you, you
And now it’s time to let it through

‚Cause baby, you’re a firework
Come on show them what you’re worth
Make them go, „Oh, oh, oh”
As you shoot across the sky

Baby, you’re a firework
Come on let your colors burst
Make them go, „Oh, oh, oh”
You’re gonna leave them all in awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon

 

Tłumaczenie:

Czy czujesz się czasem
Jak plastikowa torba
Dryfująca na wietrze
Chcąca zacząć od nowa

Czy czujesz się czasem
Cienki jak papier
Jak domek z kart
Jeden podmuch do zawalenia

Czy czujesz się czasem
Głęboko pogrzebany
Na sześć stóp
Krzyczysz, ale nikt cię nie słyszy

Czy wiesz, że tam
Jest ciągle szansa dla ciebie
Bo jest w tobie iskra
Musisz tylko:

Wzniecić ogień
I pozwolić mu świecić
Zawładnąć nocą
Jak czwartego lipca

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pokaż im, ile jesteś wart
Spraw, żeby mówili „Aah, aah, aah”
Kiedy ty przelatujesz przez niebo

Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, by mówili „Aah, aah, aah”
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Nie musisz czuć się
Jak zmarnowana przestrzeń
Jesteś oryginalny
Nie możesz być zastąpiony

Gdybyś tylko wiedział
Co czeka w przyszłości
Po huraganie
Przychodzi tęcza

Może powód, dla którego
Wszystkie drzwi były zamknięte
Jest taki, że możesz jedne z nich otworzyć,
A one wyprowadzą cię na dobrą drogę

Jak błyskawica
Twoje serce zabłyśnie
I kiedy nadejdzie czas, będziesz wiedzieć że
Musisz tylko:

Wzniecić ogień
I pozwolić mu świecić
Zawładnąć nocą
Jak czwartego lipca

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pokaż im, ile jesteś wart
Spraw, żeby mówili „Aah, aah, aah”
Kiedy ty przelatujesz przez niebo

Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, by mówili „Aah, aah, aah”
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Bum, bum, bum
Jaśniej nawet od księżyca, księżyca, księżyca
To zawsze było w tobie, tobie, tobie
Teraz czas to pokazać

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pokaż im, ile jesteś wart
Spraw, żeby mówili „Aah, aah, aah”
Kiedy ty przelatujesz przez niebo

Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Śmiało, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, by mówili „Aah, aah, aah”
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Bum, bum, bum
Jaśniej nawet od księżyca, księżyca, księżyca
Bum, bum, bum
Jaśniej nawet od księżyca, księżyca, księżyca
 

Teledysk Katy Perry do utworu "Firework"