Florence And The Machine – Only If For A Night

Tekst piosenki:

I: And I had a dream
about my old school
and She was there, all pink and gold and glittering
I threw my arms around Her legs
Came to weeping, came to weeping…

Then I heard Your voice as clear as day
and You told me I should concentrate
It was all so strange
and so surreal
that a ghost should be so practical…?

Only if for a night –

r: And the only solution was to stand and fight
and my body was bruised and I was set alight!
But You came over me like some holy rite
and although I was burning, You’re the only light!
Only if for a night

II: The grass was so green against my new clothes
and I did cartwheels in Your honor, dancing on tiptoes
My own secret ceremonials – before the service began
in the graveyard – doing handstands…

And I heard Your voice as clear as day
and You told me I should concentrate
It was all so strange
and so surreal
that a ghost should be so practical…?

Only if for a night –

r: And the only solution was to stand and fight
and my body was bruised and I was set alight!
But You came over me like some holy rite
and although I was burning, You’re the only light!
Only if for a night

„My doe, my dear, my darling!
Tell me what all this sighing’s about,
tell me what all this sighing’s about?” –

– And I heard Your voice as clear as day
and You told me I should concentrate
It was all so strange
and so surreal
that a ghost should be so practical…?

Only if for a night –

(Yeyeye-yeyeye-ahhaaaoooh!)
Only if for a night… /x8

 

Tłumaczenie:

I: I miałam sen
o mojej starej szkole
a Ona tam była, cała w różu i złocie i błyszcząca
Objęłam swymi ramionami Jej nogi
Zaczęłam łkać, zaczęłam łkać…

A potem usłyszałam Twój głos, tak jasny jak dzień
i powiedziałaś mi, że powinnam się skoncentrować
To wszystko było takie dziwne
i takie nierealne
Żeby duch miał być aż taki rzeczywisty…?

Nawet, jeśli tylko na noc –

r: I jedynym rozwiązaniem było stanąć i walczyć
a moje ciało rozpadało się i byłam palona!
Lecz Ty przyszłaś po mnie, jak jakiś święty byt
i choć sama płonęłam, to Ty jesteś jedynym światłem!
Nawet, jeśli tylko na noc

II: Trawa była tak zielona w porównaniu z moimi nowymi ubraniami
a ja robiłam gwiazdy* na Twoją cześć, tańcząc na paluszkach
Mój własny, tajemny ceremoniał – nim obrządek zaczął się
na cmentarzu – chodziłam na rękach…

I usłyszałam Twój głos, tak jasny jak dzień
i powiedziałaś mi, że powinnam się skoncentrować
To wszystko było takie dziwne
i takie nierealne
Żeby duch miał być aż taki rzeczywisty…?

Nawet, jeśli tylko na noc –

r: I jedynym rozwiązaniem było stanąć i walczyć
a moje ciało rozpadało się i byłam palona!
Lecz Ty przyszłaś po mnie, jak jakiś święty byt
i choć sama płonęłam, to Ty jesteś jedynym światłem!
Nawet, jeśli tylko na noc…

„Moje kochanie, moja droga, moja ukochana!
Powiedz mi, po co to całe wzdychanie,
powiedz mi, po co to całe wzdychanie?” –

– I usłyszałam Twój głos, tak jasny jak dzień
i powiedziałaś mi, że powinnam się skoncentrować
To wszystko było takie dziwne
i takie nierealne
Żeby duch miał być aż taki rzeczywisty…?

Nawet, jeśli tylko na noc –

(Yeyeye-yeyeye-ahhaaaooooh!)
Nawet, jeśli tylko na noc… / x8

____________________________________
* figura gimnastyczna (przewrót bokiem, bez podpierania się rękami)
 

Teledysk Florence And The Machine do utworu "Only If For A Night"