Florence And The Machine – No Light No Light

Tekst piosenki:

You are the hole in my head
You are the space in my bed
You are the silence in between what I thought
And what I said

You are the night time fear
You are the morning
When it’s clear
When, it’s over you’ll start

You’re my head
You’re my heart

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
A revelation in the light of day

You can’t choose what stays and what fades away
And I’d do anything to make you stay

No light, no light
No light

Tell me what you want me to say

Through the crowds I was crying out and
In your place there were a thousand other faces

I was disappearing in plain sight
Heaven help me, I need to make it right
You want a revelation,
You want to get it right
But, it’s a conversation,
I just can’t have tonight

You want a revelation, some kind of resolution
You are the revelation

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent

A revelation in the light of day,

You can’t choose what stays and what fades away
And I’d do anything to make you stay

No light, no light
No light

Tell me what you want me to say
But would you leave me,
If I told you what I’ve done?

And would you leave me,
If I’ve told you what I’ve become
Cause’ it’s so easy,
To say it to crowd
But it’s so hard, my love,
To say it to you aloud

No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent

A revelation in the light of day,
You can’t choose what stays and what fades away
And I’d do anything to make you stay

No light, no light
No light

Tell me what you want me to say
You want a revelation
You want to get it right
But, it’s a conversation,
I just can’t have tonight
You want a revelation, some kind of resolution.

You want a revelation.
You want a revelation,
You want to get it right.

But, it’s a conversation,
I just can’t have tonight.
You want a revelation, some kind of resolution
Tell me what you want me to say

 

Tłumaczenie:

Jesteś luką w mojej głowie
Jesteś przestrzenią w moim łóżku
Jesteś ciszą między tym, co pomyślałam
A tym, co powiedziałam

Jesteś nocnym strachem
Jesteś rankiem, gdy jest jasny
Gdy coś się kończy, ty jesteś początkiem

Jesteś moją głową
Jesteś moim sercem

Nie ma światła, nie ma światła w twoich jasnych, niebieskich oczach
Nie wiedziałam, że światło dnia może być tak brutalne
Objawienie w świetle dnia

Nie możesz wybierać, co zostaje, a co przemija
I ja zrobiłabym wszystko, byś został

Nie ma światła, nie ma światła
Nie ma światła

Powiedz mi, co chcesz żebym powiedziała

Przez tłumy wołałam cię, ale
Na twoim miejscu było tysiąc innych twarzy

Znikałam na oczach wszystkich
Niebiosa, pomóżcie mi, muszę to naprawić
Chcesz objawienia
Chcesz to wszystko wyprostować
Ale to jest rozmowa
Której po prostu nie mogę podjąć dzisiejszego wieczoru

Chcesz objawienia, swego rodzaju rozwiązania
Ty jesteś objawieniem

Nie ma światła, nie ma światła w twoich
jasnych, niebieskich oczach
Nie wiedziałam, że światło dnia może być tak brutalne
Objawienie w świetle dnia

Nie możesz wybierać, co zostaje, a co przemija
I ja zrobiłabym wszystko, byś został

Nie ma światła, nie ma światła
Nie ma światła

Powiedz mi, co chcesz żebym powiedziała
Ale czy zostawiłbyś mnie
Gdybym ci powiedziała, co zrobiłam?

I czy zostawiłbyś mnie,
Jeśli byś się dowiedział, co uczyniłam?
Bo tak łatwo
Powiedzieć to tłumowi
Ale tak trudno, mój kochany
Powiedzieć ci to na głos

Nie ma światła, nie ma światła w twoich jasnych, niebieskich oczach
Nigdy nie wiedziałam, że światło dnia może być tak brutalne

Objawienie w świetle dnia
Nie możesz wybrać, co zostanie, a co przeminie
A zrobiłabym cokolwiek, by sprawić, byś został

Nie ma światła, nie ma światła
Nie ma światła

Powiedz mi, co chcesz żebym powiedziała
Chcesz objawienia
Chcesz to wszystko wyprostować
Ale to jest rozmowa
Której po prostu nie mogę podjąć dzisiejszego wieczoru
Chcesz objawienia, jakiegoś rozwiązania

Chcesz objawienia
Chcesz objawienia
Chcesz to wszystko wyprostować

Ale to jest rozmowa
Której po prostu nie mogę podjąć dzisiejszego wieczoru
Chcesz objawienia, jakiegoś rozwiązania
Powiedz mi, co chcesz żebym powiedziała
 

Teledysk Florence And The Machine do utworu "No Light No Light"