Coldplay – Clocks

Tekst piosenki:

The lights go out and I can’t be saved
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead, singing

Come out of the things unsaid
Shoot an apple off my head and a
Trouble that can’t be named
A tiger’s waiting to be tamed, singing

You are, you are

Confusion that never stops
The closing walls and the ticking clocks gonna
Come back and take you home
I could not stop, that you now know, singing

Come out upon my seas
Cursed missed opportunities am I
A part of the cure
Or am I part of the disease, singing

You are, you are
You are, you are
You are, you are

And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares

You are, you are

Home, home, where I wanted to go
Home, home, where I wanted to go
Home, home, where I wanted to go (You are)
Home, home, where I wanted to go (You are)

 

Tłumaczenie:

Światła gasną i nie mogę być uratowany
Fale, które próbowałem przepłynąć
Powaliły mnie na kolana
Błagam, błagam i proszę, (śpiewając)

Wydostań się z niedopowiedzeń
Zestrzel z mojej głowy jabłko i
Kłopoty, które nie mogą być nazwane
Tygrys czeka by go oswoić, (śpiewając)

Jesteś, jesteś

Zamieszanie, które nigdy się nie kończy
Zbliżające się ściany i tykające zegary zamierzają
Wrócić i zabrać Cię do domu
Nie mogłem przestać, teraz o tym wiesz (śpiewając)

Wypłyń na moje morze
Przeklęte niewykorzystane możliwości, czy jestem
Częścią lekarstwa
Czy może jestem częścią choroby? (śpiewając)

Jesteś, jesteś
Jesteś, jesteś
Jesteś, jesteś

I nic innego nie jest porównywalne
I nic innego nie jest porównywalne
I nic innego nie jest porównywalne

Jesteś, jesteś

Domem, domem, gdzie chciałem pójść
Domem, domem, gdzie chciałem pójść.
Domem, domem, gdzie chciałem pójść (Jesteś)
Domem, domem, gdzie chciałem pójść (Jesteś)
 

Teledysk Coldplay do utworu "Clocks"