Adele – Don't You Remember

Tekst piosenki:

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said
No final kiss to seal any sins
I had no idea of the state we were in.

I know I have a fickle heart and a bitterness
And a wandering eye, and a heaviness in my head

But don’t you remember, don’t you remember?
The reason you loved me before,
Baby please remember me once more.

When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memories?
Cause I often think about where I went wrong
The more I do, the less I know.

But I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye, and a heaviness in my head.

But don’t you remember, don’t you remember?
The reason you left me before,
Baby please remember me once more.

Ohhhh

I gave you the space so you could breathe,
I kept my distance so you would be free,
And hope that you find the missing piece
To bring you back to me.

Why don’t you remember, don’t you remember?
The reason you loved me before,
Baby please remember you used to love me.

When will I see you again?

 

Tłumaczenie:

Kiedy znowu Cię zobaczę?
Odszedłeś bez żadnego pożegnania, nie zostało powiedziane ani jedno słowo.
Żadnego ostatecznego pocałunku, który by cokolwiek zapieczętował.
Nie miałam pojęcia, w jakim stanie byliśmy.

Wiem, że mam nieprzewidywalne serce i dużo goryczy,
I rozbiegane spojrzenie i pełną (myśli, kłopotów) głowę.

Ale czy nie pamiętasz, nie pamiętasz
Powodu, dla którego mnie wtedy kochałeś?
Kochanie, proszę, przypomnij sobie mnie jeszcze raz.

Kiedy ostatni raz pomyślałeś o mnie?
Lub już zupełnie wymazałeś mnie ze swoich wspomnień?
Bo ja często myślę o tym, co zrobiłam źle.
Im częściej o tym myślę, tym mniej wiem.

I wiem, że mam zmienne serce i gorycz,
I rozbiegane spojrzenie i pełną (myśli, kłopotów) głowę.

Ale czy nie pamiętasz, nie pamiętasz
Powodu, dla którego mnie wtedy zostawiłeś?
Kochanie, proszę, przypomnij sobie mnie jeszcze raz.

Dałam Ci przestrzeń, żebyś mógł oddychać,
Trzymałam się na dystans, żebyś był wolny.
Mam nadzieję, że znajdziesz ten brakujący element,
który przywiedzie Cię z powrotem do mnie.

Dlaczego nie pamiętasz, nie pamiętasz
Powodu, dla którego mnie wtedy kochałeś?
Kochanie, proszę, przypomnij sobie mnie jeszcze raz.

Kiedy znowu Cię zobaczę…?
 

Teledysk Adele do utworu "Don't You Remember"