30 Seconds to Mars – Alibi

Tekst piosenki:

No warning sign, no alibi
We faded faster than the speed of light
Took our chance, crashed and burned
No we’ll never ever learn

I fell apart, but got back up again
And then I fell apart, but got back up again yeah

We both could see, crystal clear
That the inevitable end was near
Made our choice, a trial by fire
To battle is the only way we feel alive

I fell apart, but got back up again
And then I fell apart, but got back up again
And then I fell apart, but got back up again

Way-oh [x6]

So here we are, the witching hour
The quickest tongue to divide and devour
Divide and devour
If I could end the quest for fire
For truth, for love, for my desire
My desire

And I fell apart, but got back up again

Way-oh [x8]

I fell apart [x4]
I fell apart but got back up again

 

Tłumaczenie:

Żadnego ostrzeżenia, żadnego alibi
Zniknęliśmy szybciej niż prędkość światła
Spróbowaliśmy, rozbiliśmy się i spłonęliśmy
Nie, nigdy się nie nauczymy

Rozpadłem się, ale pozbierałem się
A później rozpadłem się i znowu pozbierałem

Oboje zobaczyliśmy krystalicznie czysto
Że nieunikniony koniec już blisko
Dokonaliśmy wyboru, próby ognia
Tylko walcząc czujemy, że naprawdę żyjemy

Rozpadłem się, ale pozbierałem się
A później rozpadłem się i znowu pozbierałem
A później rozpadłem się i znowu pozbierałem

Oh, w drogę [x6]

Więc jesteśmy tu, w tej czarodziejskiej godzinie
Najszybciej jak się da podzielimy i pochłoniemy
Podzielimy i pochłoniemy
Gdybym tylko mógł skończyć szukać ognia
Aby uzyskać prawdę, miłość i moje pożądanie
Moje pożądanie

A później rozpadłem się i znowu pozbierałem

Oh, w drogę [x8]

Rozpadłem się [x4]
Rozpadłem się, ale pozbierałem się
 

Teledysk 30 Seconds to Mars do utworu "Alibi"